Design resources to energize your creative workflow

The largest collection of FREE premium Sketch, AI, Figma, XD, Invision resources. All .sketch files and .svg files are editable and easy to use for UX/UI designer.

UX Design

W04 – Day01 – iPad được thiết kế cho ai?

W04 – Day01 – iPad được thiết kế cho ai?

Bài viết được đăng năm 2010, vào thời điểm chiếc iPad đầu tiên ra đời Sau nhiều năm nghiên cứu, Apple đã cho xuất xưởng một dòng máy tính bảng. Cũng như cách mà nhiều sản phẩm khác của Apple, sự ra đời của iPad gây nhiều phản ứng trái chiều, vui sướng có, chờ mong có...

W03 – Day02 – Sketch, sketch nữa, sketch mãi

W03 – Day02 – Sketch, sketch nữa, sketch mãi

Tôi đã nghe nhiều người nói rằng: “Phác thảo chẳng giúp tôi no bụng được”. Một bản vẽ tay là thứ ta hiếm khi đưa cho ai đó xem, nhất là khi nó trông hao hao như thành phẩm của một đứa trẻ lên năm. Giữ sự xấu hổ cho mình, vẫn tốt hơn là để cho bất kỳ người nào nhìn...

Shared

Join Our Newsletter for Updates & Offers