Design resources to energize your creative workflow

The largest collection of FREE premium Sketch, AI, Figma, XD, Invision resources. All .sketch files and .svg files are editable and easy to use for UX/UI designer.

UX Design

W05 – Day01 – Tính khả dụng và tính thẩm mỹ

W05 – Day01 – Tính khả dụng và tính thẩm mỹ

Một designer giỏi là người luôn nỗ lực không ngừng để cân bằng chức năng và giá trị thẩm mỹ trong suốt vòng đời của một dự án. Một sản phẩm đẹp không đồng nghĩa với môt sản phẩm hữu dụng và ngược lại. Để che khuất những khuyết điểm không có cách giải quyết, người ta...

W04 – Day02 – Khó khăn là động lực cho sáng tạo

W04 – Day02 – Khó khăn là động lực cho sáng tạo

Chúng ta thường liên hệ sáng tạo với sự tự do. Thật tuyệt vời nếu thế giới không tồn tại deadline và túi tiền thì chẳng bao giờ cạn. Càng thoải mái càng tốt, bởi sáng tạo là không biên giới. Nghe có vẻ hợp lý đấy. nhưng tôi thì không nghĩ vậy. Với tôi, không phải sự...

Shared

Join Our Newsletter for Updates & Offers